NO LONGER SPEAK THE LANGUAGE OF THE FOX - FUNDRAISING: A REVERSAL OF PERCEPTION AND ATTITUDE

Fundraising from private sources is an existential necessity for any association. The non-profit organization (non-profit institution), which does not work to develop the sources of budget available to it with the help of professional and systematic fundraising, condemns itself to degeneration.

Continue ReadingNO LONGER SPEAK THE LANGUAGE OF THE FOX - FUNDRAISING: A REVERSAL OF PERCEPTION AND ATTITUDE

HOW WILL YOU MAINTAIN YOUR RELATIONSHIP WITH THE DONOR DURING AN ECONOMIC CRISIS?

המגזר השלישי מתמודד עם אחת התקופות הקשות ביותר שלו בעשור האחרון ומוקדם עדיין להעריך את עומק המשבר. הירידה בערך הדולר, המציאות הכלכלית ופרשת מיידוף - כל אלו הובילו לירידה דרמטית בסך התרומות. אף שאיננו מורגלים לחשוב על הפילנתרופיה כענף כלכלי, קרי שבארצות-הברית מדובר בענף הכולל אלפי מוסדות, ארגונים וקרנות, שחולקים מאות מיליארדי דולרים, הנתרמים בידי פילנתרופים פרטיים ותאגידים.

Continue ReadingHOW WILL YOU MAINTAIN YOUR RELATIONSHIP WITH THE DONOR DURING AN ECONOMIC CRISIS?

HOW TO PRODUCE A FUNDRAISING EVENT?

חלומו של כל מנהל ארגון הוא ליצור "דינר" ובו מאות משתתפים, המשתייכים לשכבת בעלי הממון, דינר אשר יניב הכנסה כספית משמעותית. תחושת היוקרה והמכובדות, החוויה, והקשר הבין- אישי עשויים ליצור רושם חיובי על התורמים הפוטנציאלים והתורמים בפועל, להעמיק את הקשר עם הארגון. בפועל לעיתים קרובות מופיעה התפכחות מרה לאחר האירוע, וזאת כתוצאה מהפער בין הציפיות לתוצאות. איך ניתן לארגן דינר שיפיק תועלת כלכלית ולהפוך אירוע זה למציאות של ממש? איך ניתן "לחסוך" את חווית ההתפכחות "מחלום מתוק" כאשר לא נשאר הרבה מזומנים לספור בסוף הערב?

Continue ReadingHOW TO PRODUCE A FUNDRAISING EVENT?

ESTABLISHMENT OF AN INFRASTRUCTURE AND SYSTEM FOR RAISING RESOURCES ABROAD - GUIDELINES FOR ACTION

נוכחות הארגון בארצות היעד ניכרת לאורך כל השנה. הארגון המקומי מקיים קשר שוטף ורצוף עם מרכז הארגון בישראל. המאפיין הבולט במודל הנ"ל הנו קשת רחבה ומגוונת של פעילות, לעיתים הרבה מעבר ליעדים הספציפיים של איסוף הכספים. כמו כן, ניכרת העצמאות ואוטונומיה של "המשרד המקומי" מול "המרכז הלוגיסטי בישראל".

Continue ReadingESTABLISHMENT OF AN INFRASTRUCTURE AND SYSTEM FOR RAISING RESOURCES ABROAD - GUIDELINES FOR ACTION

REFERRAL TO THE ORGANIZATION'S SUPPORTERS - PLEASE DONATE

כיצד לפנות לארגון בבקשה לתרומה בצורה האופטימלית? כל ארגון ללא כוונות רווח - זקוק לתרומות כספיות- אשר הן קריטיות לקיום הכלכלי של הארגון. לא מדובר ב"כספי מותרות" - המיועדים לצרכים "מיוחדים". מדובר בכספים אשר מסיעים לארגון לשרוד, לתפקד ולבצע את משימתו אליה התחייב. ככל שהמצב הכלכלי קשה יותר- כך המאמצים הנדרשים לגיוס הכספים לארגון הם גדולים יותר.

Continue ReadingREFERRAL TO THE ORGANIZATION'S SUPPORTERS - PLEASE DONATE

DEVELOPING A PERSONAL RELATIONSHIP WITH THE DONOR

ידוע ומובן לכל מי שעוסק בפעילות התרמתית כי העיקרון האידיאלי הוא – פיתוח קשר אישי וישיר עם התורם עד לרמה של ידידות קרובה. בפעילות התרמתית שאיננה מקצועית – מימד זה של הקשר האישי איננו יעד בעל חשיבות עליונה. המתרים רואה בעיקר את הצלחתו – בעצם השכנוע של התורם לתרום מכספו לטובת הארגון. משניתנה התרומה – "המשימה הוכתרה בהצלחה" וניתן לעבור ליעד הבא – היינו – התורם הבא… מדוע – התעלמות מיעד פיתוח הקשר האישי כאתגר אסטרטגי – זוהי החמצה "יקרה" מאוד לארגון ולמתרים? מדוע – פיתוח קשר אישי עם התורם יכול למנף את הפעילות ההתרמתית ולהגדיל באופן משמעותי את איכות הקשר עם התורם, רמת התרומה – הכספית שתגיע לארגון, טווח היחסים – שבין הארגון לתורם לתקופה ארוכה יותר???

Continue ReadingDEVELOPING A PERSONAL RELATIONSHIP WITH THE DONOR

IS THERE A NEED FOR A GENERATIONAL GENERATION EVEN WHEN THE MONEY IS RAISED BY ANOTHER PARTY?

עצם ניסוחה של השאלה הוא מופרך. יתרה מזאת, הנחת המוצא הבאה לידי ביטוי בשאלה סותרת את עקרונות גיוס הכספים המודרני ומאפיינת את גישת 'השנור' הקלסית. האם גיוס כספים יכול ורצוי שייעשה בידי "גורם חוץ"?

Continue ReadingIS THERE A NEED FOR A GENERATIONAL GENERATION EVEN WHEN THE MONEY IS RAISED BY ANOTHER PARTY?