אירוע האנציקלופדיה התלמודית בכנסת- דברי השופט אליקים רובינשטיין, יצחק(בוז'י) הרצוג וח"כ משה גפני

https://youtu.be/2hY5ww1EoRQ https://youtu.be/dEYYdLNx3uI   https://youtu.be/tCtX5pLmHs0   https://youtu.be/u7WzUSraR9s   https://youtu.be/1F-lX1pEMwQ https://youtu.be/9MSlomfhJwE     https://youtu.be/0nhlMvrhcfM        

להמשך קריאהאירוע האנציקלופדיה התלמודית בכנסת- דברי השופט אליקים רובינשטיין, יצחק(בוז'י) הרצוג וח"כ משה גפני