קו לעיתונות 6.1.16 - 70 שנה לאינציקלופדיה התלמודית