עיתון יום ליום - 7.1.16 - הוקרה לאנציקלופדיה התלמודית