עיתון המבשר - 15.1.16 - כינוס הוקרה לאנציקלופדיה התלמודית