דני האס הי"ד- מעמד הזיכרון בנוכחות שגריר ישראל בארה"ב