ערב המלחמה לאור ההלכה בקליבלנד-לכבוד הקדשת כרך נ"ב לע"נ הרב זבולון חרל"פ זצ"ל

ערב מיוחד להקדשת כרך האנציקלופדיה התלמודית לכבודו של הרב זבולון חרל"פ זצ"ל. קליבלנד-בהשתתפות הרב אלכסנדר חרל"פ

שקופית קודמת
שקופית הבאה