שמואל סילמן


שמואל סילמן

ניהול מקצועי של תקציבי העמותה