מרצים בקורס

עברי ורבין

תחום האחריות התאגידית

דני אברמוביץ

שיווק, יזמות וחדשנות

ד"ר רמי סדן

יחסי ציבור וקשרי ממשל

דוד מאיר אפשטיין

ייעוץ לקרנות

בני גור

גיוס כספים ומשאבים

הדס וילף

NLP טריינר

צבי אופיר

שפת גוף נכונה בעסקים

ד"ר אמיר שוורץ

תקשורת בינאישית – הרושם הראשוני בין התורם למתרים – האם ניתן להתכונן?

אריאל בן עמי

פרזנטציה אפקטיבית

תהליך תכנון אסטרטגי מעקרון ליישום

רו"ח גלבוע ויספיש

שליטה בנתונים כלכליים-בסיס הכרחי לאמון התורם

שמואל סילמן

ניהול מקצועי של תקציבי העמותה

אלי גור

13 העיקרים להתרמה מקצועית מוצלחת

שיתוף פעולה עם הפדרציה היהודית בניו יורק

שי בן מרדכי

מודלים מקצועיים לניהול גיוס משאבים

תוכנה מקצועית לניהול מערכת ההתרמה

נעמי עיני

איך להניע לתרום על ידי זיהוי וחיבור התורם- לערך ומשמעות התרומה?

דבי פאנט

5 הטעויות הנפוצות בגיוס התרומות המקוונות

רונית סגלמן

עקומת הלמידה של התורם כמדד להצלחת ההתרמה

טובי גרינולד

עיתונות יהודית בארה"ב

אורי יפה

פילנתרופיה עם ערך

אוסנת דבורקין

התרמת המונים מקוונת