יזכור

''מי יחיה ומי ימות, אין אלה נס וגזירה, אלו שתי צורות גזירה'' לקורותיו של הרב ישראל זאב גוסטמן בשואה

יחסה של אגודת ישראל למרד גטו וארשה בעשור השנים לאחר הקמת המדינה, כהסבר לשתיקתה בתקופת המרד ובשואה

קריאות הצלה מגטו ורשה שנשלחו ערב המרד

פעילות ההצלה של יעקב גריפל בקושטא*

''באטמוספרה זו של כיליון היינו כולנו מחוסרי ישע'' (רוז'קה קורצ'ק) דינה פורת, קפה בוקר בריח העשן: מפגשם של היישוב והחברה הישראלית עם השואה וניצוליה, הוצאת יד ושם ועם עובד, ירושלים – תל-אביב,

המאבק על שמירת השבת במפעל של יהודים חרדים בלודז' בתרפ''ז (1927-1926) כפי שמשתקף מאוסף מכתבים בין הגורמים המעורבים חיים שלם, זאב חנוך ארליך

מנהיגותו של האדמו''ר מסדיגורה לנוכח הידיעות על גורל יהודי אירופה: קריאה לאחדות ב''אגודת ישראל'' וקריאה לעמי העולם להתאחד כדי לעצור את ההשמדה

קריאות הצלה מגטו ורשה שנשלחו ערב המרד

צור קשר

מלא את הטופס או שלח דוא"ל ישירות אל: bg@mesimot.com