כנס בבנייני האומה ביוזמת ארגון צל"ש

למעלה מ-750 ספרים חולקו הערב.
היה מרומם נפש ומרגש.

יום הכנה לצה"ל,מאות מתגייסים בני ישיבות ההסדר והמכינות הקדם צבאיות. חלוקת 750 ספרי המלחמה לאור ההלכה בהוצאת האנציקלופדיה התלמודית. חלוקת הספרים על ידי התורמים-משפחות פרידלר ווולף.