תקשורת בינאישית - הרושם הראשוני בין תורם למתרים: האם ניתן להתכונן?