"לשמוע, להאזין ולהקשיב" - סוגי הקשב השונים בתהליך ההתרמה