כנס משימות בנושא פיתוח כישורי התרמה במכללת לוינסקי