כיצד תשמור על יחסייך עם התורם בעת משבר כלכלי?

קורס לניהול גיוס כספים.

המגזר השלישי מתמודד עם אחת התקופות הקשות ביותר שלו בעשור האחרון ומוקדם עדיין להעריך את עומק המשבר. הירידה בערך הדולר, המציאות הכלכלית ופרשת מיידוף – כל אלו הובילו לירידה דרמטית בסך התרומות. אף שאיננו מורגלים לחשוב על הפילנתרופיה כענף כלכלי, קרי שבארצות-הברית מדובר בענף הכולל אלפי מוסדות, ארגונים וקרנות, שחולקים מאות מיליארדי דולרים, הנתרמים בידי פילנתרופים פרטיים ותאגידים.

עמותות ומלכ”רים בישראל מכניסים למשק הישראלי מטבע זר בהיקף של לא פחות ממיליארד וחצי דולר מדי שנה בתרומות המגיעות מארצות-הברית. מבחינת כוח העבודה מדובר בענף המעסיק בצורה עקיפה כ-13% מהמשק הישראלי. פגיעה בענף הזה תהיה פגיעה אנושה במשק הישראלי בכמה היבטים: פגיעה ביתרות מטבע החוץ, בתעסוקה ובעיקר בשירותים החיוניים הניתנים בידי עמותות אלו.

בישראל פועלות מעל 20,000 עמותות. ריבוי העמותות והתחרות על משאבים כלכליים מוגבלים מחייבת את מנהליה להשתכלל גם במערך גיוס המשאבים שלה. המי”ל (המרכז הישראלי לניהול) יוזם קורס ייחודי למנהלי עמותות ולארגונים המקנה כלים עדכניים בגיוס המשאבים. הקורס יציע אלטרנטיבה מתקדמת ומודרנית לשיטת ה’שנור’ הבלתי מקצועית, ויקנה ידע בניהול מקצועי של מערכת גיוס כספים מודרנית והעמקת ההבנה בתחומי השיווק, המכירה והפרסום. בקורס תינתן הזדמנות למשתתפים להתנסות גם בבניית תכנית עבודה שנתית באופן מקצועי.

פנינה שנהב, מנכ”ל המי”ל, מסבירה על נחיצות הקורס הנ”ל דווקא בעת הזאת: “המגזר השלישי מתמודד היום עם משאבים מצומצמים בהרבה מזה זה ורגלו אליהם בשנים האחרונות. העמותות שיצליחו לשרוד הן אלה שישכילו לשכלל ולמקצע את תהליך גיוס המשאבים שלהם.”

בני גור הוסיף: “שעה זו היא מבחן לנאמנות התורמים. כאשר הקשר בין התורם לארגון היא ‘רופף’ ובנוי על ‘מנטליות השנור’ – בשעת משבר התורם יתנער ממחויבותו לארגון, וישמח להיפטר מהנטל הזה. תורם הנאמן לארגון הוא זה אשר מחויב, שותף, ומעורב באופן משמעותי בפעילות הארגון במישורי הרגש והעשייה. בזמן משבר התורם המעורב יעצב את הקשר בהתאם ליכולתו הכלכלית, ולא יתכחש לקשר עם הארגון.”