דינר ישיבת מרכז הרב


הרב אליהו זצ"ל והרב שפירא זצ"ל


בני עם הרב אברום שפירא


בני עם מנכ"ל בנק מזרחי יצחק מאירמכתב המלצה