דברי הרב דוד לאו באירוע אנצת בבית הנשיא


דברי הרב יצחק יוסף באירוע אנצת בבית הנשיא