תכנון וארגון של קמפיין התרמה

  • סיעור מוחות

  • גיבוש דרכי פעולה אפשריות  

  • בחירת דרך הפעולה המועדפת 

  • בדיקת התאמת הארגון לביצוע 

  •  תכנון הביצוע הנבחר 

  •  ליווי מקצועי לביצוע הארוע הנבחר 

  • הפקת לקחים ומסקנות בעקבות ביצוע הארוע 

  •  גיבוש  תוכנית  פעולה על בסיס הלקחים