הדרכה והשתלמויות לחברות וארגונים בנושא ניהול מערכת גיוס כספים

השתלמות בניהול מקצועי של מערכת גיוס כספים 

משימות מציעה לחברות וארגונים השתלמות מקיפה בתחום ניהול גיוס כספים. 

ניתן לבחור גם חלקים מתוך ההשתלמות, או לבנות ביחד קורס המתאים לצרכי הארגון שלכם. 

סוגי הדרכות –

  • פגישות בודדות 
  • פגישות זום 
  • וובינרים 
  • קורס 8 מפגשים 
  • ימי עיון בודדים – יום ארוך 
  • מפגשים מקצועיים – עד חצי יום 
  • סדנאות – במגוון נושאים מקצועיים 

סילבוס קורס

א. מהו תכנון אסטרטגי בנושא גיוס כספים.
ב. התכנון השנתי – לו”ז עבודה.
ג. יחסי גומלין בין מנכ”ל למנהל גיוס כספים.
ד. סדנא מעשית – תכנון וביצוע.

א. ההתרמה האישית – מערכת קשר תורם – מתרים.
ב. שיחת ההתרמה – תהליך `וגמר עניין`.
ג. סדנא מעשית – ניתוח אירוע ע”י סימולציה.

א. מה עניין העסקים בנושאים חברתיים?
ב. פרויקטים משותפים עסקים – חברה – דוגמאות מהשטח.
ג. עקרונות פעולה – איך לעבוד עם העסקים.

א. דרכי תכנון והפעלה של אירועים להתרמה.
ב. מגוון של אירועי התרמה – מסיבת הבית, דינר, ארוחת צהרים, מופע.
ג. סדנא פעילה – תכנון אירוע.

א. עקרונות השיווק הישיר.
ב. הדיור הישיר.
ג. טלמרקטינג.
ד. סדנא מעשית – הכנת מבצע טלמרקטינג ודיוור ישיר לארגון.

א. איך לעבוד עם הקרנות.
ב. מחקר פעיל בספר הקרנות.
ג. סדנא לפניה לקרנות.

א. מצגת וידאו ומולטימדיה.
ב. הפקות דפוס.
ג. רשת האינטרנט בשירות ההתרמה.

אפשרות לבחירה – יום שטח:
ביקור בעמותות ו/או בעסקים הפועלים למען הקהילה
“סדנא לומדת” – מפגש עם הארגונים, המנהלים לדו-שיח מעמיק.