הדרכה והשתלמויות לחברות וארגונים בנושא ניהול מערכת גיוס כספים

השתלמות בניהול מקצועי של מערכת גיוס כספים

משימות מציעה לחברות וארגונים השתלמות מקיפה בתחום ניהול גיוס כספים.
ניתן לבחור גם חלקים מתוך ההשתלמות, או לבנות ביחד קורס המתאים לצרכי הארגון שלכם.

 • להלן הסוגים השונים של הדרכה שניתן לקבל:

  • פגישות בודדות
  • פגישות זום
  • וובינרים
  • קורס 8 מפגשים
  • ימי עיון בודדים – יום ארוך
  • מפגשים מקצועיים – עד חצי יום
  • סדנאות – במגוון נושאים מקצועיים

 

פירוט הנושאים שיילמדו בקורס:

מפגש 1 – תכנון אסטרטגי ושנתי

א. מהו תכנון אסטרטגי בנושא גיוס כספים.
ב. התכנון השנתי – לו”ז עבודה.
ג. יחסי גומלין בין מנכ”ל למנהל גיוס כספים.
ד. סדנא מעשית – תכנון וביצוע.

מפגש 2 – התרמה אישית

א. ההתרמה האישית – מערכת קשר תורם – מתרים.
ב. שיחת ההתרמה – תהליך `וגמר עניין`.
ג. סדנא מעשית – ניתוח אירוע ע”י סימולציה.

מפגש 3 – עסקים למען הקהילה

א. מה עניין העסקים בנושאים חברתיים?
ב. פרויקטים משותפים עסקים – חברה – דוגמאות מהשטח.
ג. עקרונות פעולה – איך לעבוד עם העסקים.

מפגש 4 – אירועי התרמה

א. דרכי תכנון והפעלה של אירועים להתרמה.
ב. מגוון של אירועי התרמה – מסיבת הבית, דינר, ארוחת צהרים, מופע.
ג. סדנא פעילה – תכנון אירוע.

מפגש 5 – השיווק הישיר

א. עקרונות השיווק הישיר.
ב. הדיור הישיר.
ג. טלמרקטינג.
ד. סדנא מעשית – הכנת מבצע טלמרקטינג ודיוור ישיר לארגון.

מפגש 6 – גיוס משאבים מקרנות

א. איך לעבוד עם הקרנות.
ב. מחקר פעיל בספר הקרנות.
ג. סדנא לפניה לקרנות.

מפגש 7 – כלי עזר להתרמה

א. מצגת וידאו ומולטימדיה.
ב. הפקות דפוס.
ג. רשת האינטרנט בשירות ההתרמה.

מפגש 8 – העשרה

אפשרות לבחירה – יום שטח:
בקור בעמותות ו/או בעסקים הפועלים למען הקהילה
“סדנא לומדת” – מפגש עם הארגונים, המנהלים לדו-שיח מעמיק.