ארועי התרמה ויחסי ציבור

  •  דינר 

  •  מסיבת בית

  •  אירוע יחסי ציבור

  • משלחת תורמים מחו"ל

  •   סיור היכרות בארגון