השרות שלנו

כיצד מתבצע תהליך הליווי והייעוץ ללקוחותינו?

בשלב הראשון 

אנו לומדים את תמונת המצב הארגוני העכשווית בתחום גיוס המשאבים ובפעילות הארגון בכלל.

אנו מתמקדים בחוזקות בחולשות בהזדמנויות ובאיומים על הארגון (תהליך SWOT).

שלב שני 

 אנו מגבשים דפאו"ת (דרכי פעולה אפשריות) לפתרון הבעיות והצעדת הארגון קדימה תוך בחינת נושאי

 

תכני הפעולה 

כוח אדם 

תחקיר פוטנציאל תורמים

הכנת חומרי התרמה בדפוס ובדיגיטל  

תקציב 

לו"ז לביצוע 

הקמת ועדת מתנדבים לסיוע בפעולות גיוס כספים 

ייזום וביצוע אירועי התרמה מגוונים 

ההגדרה, הביצוע והיישום מלווה באופן צמוד על ידי בני גור וצוות משימות אשר מעניקים לארגון עשרות שנות פעילות מקצועית מוצלחת וגיוון פעילויות מארגונים קטנים וגדולים בישראל ובחו"ל.

אנו גם מתמחים בהדרכה אישית וקבוצתית בניהול גיוס כספים בקאוצ'ינג ובתמיכה דיגיטלית מקצועית באתר, בפייסבוק, במצגות ובמולטימדיה

גיוס כספים

charity, love and valentine's day concept - close up of hand putting red heart into donation box

הדרכה וקורסים

Smiling adult professor and professionals at extension business courses

שיווק

Young woman using smart phone,Social media concept.

פעילות משימות ברחבי העולם היהודי - דובר האנגלית