הפנייה לתומכי הארגון – בבקשה לתרומה

כל ארגון ללא כוונות רווח – זקוק לתרומות כספיות- אשר הן קריטיות לקיום הכלכלי של הארגון.

לא מדובר ב"כספי מותרות" – המיועדים לצרכים "מיוחדים". מדובר בכספים אשר מסיעים לארגון לשרוד, לתפקד ולבצע את משימתו אליה התחייב.

ככל שהמצב הכלכלי קשה יותר- כך המאמצים הנדרשים לגיוס הכספים לארגון הם גדולים יותר.

הארגון צריך לשכלל את דרכי פעילותו בגיוס כספים, לדעת האם עדיף להעסיק מגייס כספים, לבנות תכניות אסטרטגיות ותוכניות עבודה מקצועיות ויעילות יותר למצוא את ה-"מקצוענים בהתרמה" שיוכלו לסייע להוציא לפועל בצורה הטובה ביותר את הרעיונות שגובשו.
באופן כללי יש 2 סוגי תקציב נדרשים:

א. תקציב שוטף– הדרוש להפעלת המערכת הארגונית היומיומית. תקציב זה ממן את המשכורות אנשי הצוות, ציוד, תפעול, שכ"ד, רכבים, מיסים וכו'.

ישנם ארגונים שהצורך שלהם להשלמת התקציב השוטף הוא- אקיזים בודדים מסך התקציב השנתי שלהם. ישנ

ם ארגונים שכספי התרומות הם

אחוזים משמעותיים וקריטיים מסך התקציב השנתי שלהם.

ב. התקציב לפיתוח– מתייחס לתחומי בינוי רכש וציוד חדש, פיתוח תכניות חדשות וכו'. תקציב זה הוא בנוסף לתקציב השוטף הנדרש לתפעול הרגיל

של הארגון.

תורמים, עסקים וקרנות הבוחנים בקשות של ארגונים לתרומות יודעים היטב את ההבדל שבין 2 סוגי בקשות אלו לתרומות כספיות.

הבקשה לתרומה לשוטף- מעוררת בדיקה מצד התורם הפוטנציאלי- לבדוק אם הקיום של הארגון הוא- מבוסס ומבוטח, מעניין אותך להשתכנע כי

תרומתו לא תכסה "בור תקציבי" גדול אשר מאיים על קיום הארגון.

התורם רוצה לדעת כי כספי תרומתו אכן יגיעו למערכת שמנהלת נכון ומקצועי והסיכוי לקריסה כלכלית- נמוך ביותר.

התורמים לנושאי פיתוח- מרגישים כי הם שותפים למהלך של התפתחות וקידום הארגון. יצירה של אתגר חדש מקורי ויצירתי. נקודת ההנחה של

התורם (אשר גם היא תיבדק לעומק) כי אלמלא הקיום השוטף של הארגון היה מובטח, לא הייתה פנייה לבקשת תרומות לנושאי פיתוח חדשים.

אנו נדון כאן מנקודת המבט של מנהל הארגון הנערך לפנות לקהל תורמים חדש או קיים- איך לעצב את הפנייה הנכונה והמקצועית לתומכי הארגון כך

שאכן ישתכנע בכנות הפנייה ויונעו לפעולה אשר- אכן תגרום להם להיענות לפנייה לתורם בעין יפה.

מה הן השאלות אותם בוחנים התורמים לפני מתן התרומה?

בהערכות הארגון לפנייה לתורמים יש להתייחס ל-5 שאלות יסוד אשר התורמים שואלים את עצמם שעה שהם בוחנים בינם לבין עצמם את

הלגיטימיות של ההיענות לבקשה לתרומה. (ע"פ הארגון הבריטי NPC  ומופיע באתר של ארגון "מידות" בישראל- www.midot.org.il)

5 השאלות הם:

• מה הרעיון הייחודי שהארגון מנסה לפתור?

• מהם דרכי הפעולה הייחודית של הארגון להשגת הרעיון המיוחד אותו מנסה הארגון לפתור?

• מהם הישגי הארגון- מאז היווסדו עד להיום?

• איך הארגון יודע למדוד ולהעריך את הישגיו והצלחתו?

• איך הארגון לומד ומשפר את פעילותו באופן תדמיתי?

 

כל חומר התרמתי המיועד לפנות לציבור התורמים חייב לכלול בתוכו- תשובות והתייחסות מקצועית לשאלות אלו.

התעלמות מ-5 הנושאים האלו תשאיר את הפנייה לתרומה ברובד חיצוני בלבד ולא תתייחס ביסודיות לנושאים אותם התורם הפוטנציאלי מעוניין לקבל עליהם תשובה בתודעתו- בטרם יחליט לתרום.

>> רוצה ללמוד את סודות גיוס הכספים ? לחץ כאן <<