הפגישה האישית מול התורם – חלק ב’

ההכנות לקראת הפגישה האישית להתרמה מתחילות זמן רב לפני הפגישה עצמה. נקודת המוצא היא שההתרמה איננה "מקרית" אלא מתוכננת ומתוזמנת מראש.

 

כאמור, מעשה ההתרמה הינו תהליך ולא מעשה אקראי. מכוח הגדרה זו ניתן להבין כי לתהליך יש מתווה  דרך ובו שלבים. ההתקדמות בתהליך מותנית במעבר משלב לשלב באופן מסודר ומקצועי.

 

 

שלבים בתהליך ההתרמה:

 

1. תחקיר פוטנציאל תורמים.

 

הכנת רשימת תורמים.

פרופיל התורם – מידע – דירוג.

הערכת פוטנציאל התרומה.

המתרים הרצוי.

עיתוי הלו"ז.

שיטת ההתרמה.

אופי הפגישה.

שמירת הקשר.

תיעוד ורישום – מאגר נתונים.

 

 

ראייה כוללנית זו של תהליך ההתרמה דורשת להבין יותר לעומק את מהותה של ההתרמה האישית על יתרונותיה-חסרונותיה, המידע הנדרש לביצועה והשלבים במהלך ביצועה.

 

להלן סיכום הנקודות העיקריות בנושא ההתרמה האישית:

 

 

 

¨      הגדרה:

 

התהליך האינטימי בין תורם למתרים, שבמהלכו מתקבלת החלטת התרומה.

 

 

 

¨      מידע נדרש:

א.        מידת העניין והזיקה האישית של התורם בנושא התרומה.

ב.         יכולתו הכלכלית של התורם.

ג.         רקע והיסטוריה אישיים של התורם.

ד.         רקע חברתי ואנשי קשר לתורם.

 

¨      יתרונות:

א.        אפשרות להתרמת סכומים גדולים.

ב.         פיתוח קשר אישי תורם-מתרים.

ג.         מיקוד משאבים בשלב חיפוש התורמים.

ד.         אפשרות לקשר אישי ארוך-טווח.

 

¨      חסרונות:

א.        קושי באיתור תורמים מתאימים.

ב.         ריבוי גירויי-התרומה לתורמים פוטנציאליים.

ג.         דרישה לרמת מקצוענות גבוהה מצד המתרים.

ד.         שחיקה נפשית של המתרים.

ה.        תלות בתורם או בקבוצת תורמים מצומצמת.

 

¨      קהל יעד:

א.        בעלי יכולת.

ב.         בעלי עניין בתחום התרומה, הנגישים לבעלי יכולת.

 

¨      מהלך ביצוע:

א.        איתור מקום פוטנציאלי של תורמים.

ב.         תחקיר תורם.

ג.         תיאום קשר לפגישה.

ד.         הכנת הפגישה, כולל עזרי התרמה.

ה.        ביצוע פגישה.

 

מכאן ברור אפוא כי השלב העיקרי באיתור המידע הפוטנציאלי על התורם הוא המפתח להתרמה מוצלחת.

 

מה כדאי לדעת על התורם?

E     תכונות אופי.

E     רקע אישי.

E     רקע כלכלי.

E     קשר לרעיון.

E     קשר לארגון.

E     היסטוריה של תרומות.

E     אנשי קשר.

E     מה יכול לעניין אותו באופן מיוחד בנושא התרומה.

E     תנאים אופטימליים לפגישה ולהתרמה.

אין לכם תורם עדיין? הכנסו לאיך למצוא תורם.