דני האס הי"ד- מעמד הזיכרון בנוכחות שגריר ישראל בארה"ב- מר משה ארנסט[ שר הביטחון לשעבר]