גיוס משאבים ושימור תורמים

א. מהן העצות שאתה נותן ללקוחות שלך לגבי הערכות לקראת 2010? "במערבולת 'הצונמי הכלכלי' המציף את העולם המערבי בכלל ואת העולם התרומות היהודי בחוץ לארץ – אני מציע להיערך לקראת שנת 2010 בתחומים הבאים הקשורים לגיוס כספים לעמותות:

א. בניית פירמידת התרומות הארגונית – מיפוי, מיון ומיקוד לכל רמה על-פי חלוקת הכספים של התרומות המאפיינת כל ארגון וארגון.

ב. ניתוח תורמים נושרים – מאיזה פלח בפירמידה? סכומים, סיבות וכו'.

ג. פיתוח אסטרטגיה התרמתית מעודכנת – לכל פלח בפירמידה.

ד. פיתוח חומרי התרמה ושיווק מעודכנים – לכל פלח בפירמידה.

ה. יצירת קשר אישי וישיר – מותאם לכל פלח בפני עצמו.

ו. הפעלת "רשת קשר" של תורמים – קיימים ומחויבים – לגיוס תורמים, החזרת תורמים ושילובם." "כל הפעולות הנ"ל חייבות להיות כחלק מתהליך כלל ארגוני מקיף הכולל של פעולות התייעלות, חיסכון והערכות למצב חירום. פעולות אלו מתייחסות לתחומים של – עדכון חזון ארגוני, ניהול כלכלי, משאבי אנוש וחיסכון בכל נתח אפשרי."

ב. אילו פעולות של גיוס משאבים רלוונטיות לתקופה? דווקא בתקופה זו יש להגביר את הדברים הבאים:

1. הקשר השוטף עם התורמים באמצעות – תקשורת שיווקית וערוציה, עדיף בדואר אלקטרוני מטעמי חיסכון.

2. פיתוח אתר אינטרנט מעודכן מעוצב ונגיש.

3. פיתוח תחום יחסי ציבור לפעילות העמותה

4. יצירת קשר ישיר עם התורמים – פגישות אישיות, הזמנה לביקור בארגון, פגישות בית והפעלה כמתנדבים בערוצים השונים

5. שיפור ההכשרה ויכולות של הגורם האנושי הפועל בתחומי גיוס הכספים.

ג. מהם הפעולות שיש לבצע בהקשר לשימור התורמים, בעיקר אם התורמים לא יתרמו בשנה הקרובה? זוהי השעה למבחן של נאמנות התורמים! כשהקשר בין התורם לארגון חלש שבנוי על 'מנטליות השנור': בשעת משבר התורם יתנער ממחויבותו לארגון וישמח להיפטר מהנטל המחייב הקצאת הכספים, הנובעת מהקשר תורם-ארגון. תורם נאמן לארגון – זה שמחויב, ששותף ושמעורב באופן משמעותי בפעילות הארגון במישורי הרגש והעשייה בפועל, יעצב את הקשר בזמן משבר על-פי יכולתו הכלכלית – אך התכחשות לקשר יהיה הדבר האחרון שייעשה בידי התורם. זוהי הזדמנות לממש את העיקרון המתקדם לגיוס כספים מקצועי ומודרני – "לא עוד שנור" ושינוי אסטרטגי לבניית מערכת גיוס כספים מעודכנת, משודרגת, מודרנית ויעילה. בני גור, מנכ"ל משימות. הראיון המלא פורסם באתר של מנהיגות אזרחית בישראל www.zavit3.co.il