אירוע כרך מלחמה לאור ההלכה ניו יורק 12.1.24

שבת אירוח ואירוע מלווה מלכה בניו יורק 12-13.1.24בקהילת YILC. חלוקת תעודות הערכה למשתתפי הערב.

סרטון מאירוע מלווה מלכה בניו יורק 

חלוקת תעודות הערכה למשתתפי הערב.

משמאל לימין- אחרי הרב שטיינברג, חזן יעקב מוצן, הזמר נועם בורנשטיין, 
צבי בורנשטיין, משה דוד, הרב וויליג.
הרב פרופ' אברהם שטינברג ראש אנציקלופדיה התלמודית 
חזן יעקב מוצן, הזמר נועם בורנשטיין