אירוע האנציקלופדיה התלמודית בכנסת- דברי השופט אליקים רובינשטיין, יצחק(בוז'י) הרצוג וח"כ משה גפני