אירועי 70 שנה לאנציקלופדיה תלמודית במלון ענבר ירושלים