אימון אישי – השבחת יכולות בניהול גיוס כספים

אימון אישי – השבחת יכולות בניהול גיוס כספים 

א. הרקע המקצועי לשיטת הניהול הייחודית:
להיות מנהל מצטיין היא השאיפה של כל העוסק בתחום הניהול או העומד להיכנס לסוג זה של עשייה מקצועית.

• איך אפשר למצות את היכולת האישית כמנהל?
• איך אפשר לאבחן את החסמים להצלחה ולהתמודד עמם באופן מוצלח?
• איך אפשר להגדיר תכנית יעד אסטרטגית חדשה המתאימה לך באופן אישי ובנויה על-פי הזדמנויות ועל-פי מגבלות הארגון, הצוות, ההנהלה והתנאים הכלליים שפועל בהם המנהל?
• איך אפשר לבנות תכנית מדידה והערכה להתייחסות מקצועית לתכנית הניהול החדשה המוצעת?
ב. שיטת ניהול חדשה – “ניהול ממוקד תוצאות” המתפתחת בישראל
שיטה זו פותחה בארצות-הברית בהצלחה רבה ובישראל מוכשרים בימים אלו עשרות מנהלים .COACHINGבשיטת הכשרה מתקדמת הנקראת אימון מנהלים או באנגלית

שיטת אימון מנהלים לניהול ממוקד תוצאות פותחה בידי חברות ענק אמריקאיות המתמחות בנושאי ייעוץ ניהולי ושיווקי.

מהי הייחודיות של שיטת אימון מנהלים זו?
תהליך האימון מכוון להתאים לכל מנהל תכנית הצלחה אישית וייחודית המותאמת ליכולתיו, לכישרונותיו, למגבלותיו ולאפשרויות האישיות העומדות בפניו במסגרת עבודתו: בארגון, במוסד החינוכי, בעמותה או במלכ”ר.

מהם עקרונות היסוד של אימון המנהלים?
שלושה עקרונות בסיסיים מהווים את היסוד לשיטת ניהול זו:

א. הכשרה אישית המוגדרת במסגרת זמן ואמצעית מתאימים – דבר המאפשר למנהל להתנתק מהעול השוטף ולהתמקד בכל האמצעית הנדרשים לשיפור יכולתו ותוצאות הניהול המקצועי שלו.

ב. קישור יכולתו האישית של המנהל לביצוע תהליך השיפור והניהול הנדרש, תוך תכנון תכנית הפעולה הטובה ביותר.

ג. תוצאות – קביעת תוצאות ברורות ומדידות להערכת יכולות הניהול וההתמקדות האישית. תוצאות מדידות מאפשרות את בחינת ההתקדמות ואת השתפרותו של המנהל, לכן היא נקראת שיטת ניהול ממוקד תוצאות.

שיטת אימון המנהלים ממוקד התוצאות מאפשרת למנהל להשתפר ולהתקדם באופן משמעותי תוך זמן קצר, וזאת תוך יצירת אפשרות שינוי והשקעה עצמית מבלי הצורך לעזוב הכול, להתנתק מהעבודה השוטפת לחלוטין ולהסתכן באפשרות לפגוע בעבודה או ביכולת הפרנסה.

שיטת האימון לפריצת דרך בניהול ממוקד תוצאות מתמקדת בשאלה: היכן נמצא המנהל כיום מבחינת יכולתו המקצועית, כישוריו האישיים ומה הוא מוכן לעשות ולהשקיע בכדי להגיע ליעדים מוצלחים יותר בעתיד?

מה נותנת שיטת האימון לפריצת דרך בניהול ממוקד תוצאות?
1. הקשבה, תמיכה והבנה לנושאים הייחודיים בעולמו של המנהל.
2. הימנעות מבזבוז זמן ומשאבים בהשקעות לכיוונים מוטעים.
3. הגדרת מטרות בעלות השגה המקדמות את המנהל בהשגת המטרות המוגדרות ואיתור יכולות
4. מציאת מחסומים אישיים ומקצועיים הפוגעים ביכולות ההצלחה ובניהול המצטיין.
5. לאתר אסטרטגיות הצלחה המתאימות ביותר למנהל, לבנות תכנית פעולה ולפעול למימוש ולהגשמת התכנית באופן המוצלח ביותר.
6. בקרה, מדידה והערכה – לגבי השלבים, הקצב ורמת השיפור והביצוע של המנהל.

שיטת האימון מתבססת על עיקרון מרכזי הנקרא חשיבה תוצאתית – חשיבה שהתוצאות שלה הן הכלים העיקריים שלה המבטיחים את רמת ההישגים הטובה ביותר.