כתבה שהתפרסמה בעיתון "5 towns" בניו-יורק :

 

 

 

כתבה שהתפרסמה בעיתון "Jewish Tribune" בלונדון :