להלן רשימת ההמלצות:

יש ללחוץ על הארגון על מנת לראות את ההמלצה

המלצה של מלב"ב

המלצה מסולם לבני גור

ספרי קודש

 מוסדות טיפוליים

אולפנת דולב

 נוער חרדי 

חנוך לנער

 מוסדות חינוך על תיכוניים 

ישיבת ההסדר

מדרשת בנות של הקיבוץ הדתי

בית מדרש אלון מורה

בית מדרש אלון מורה – החוויה שלי עם מגייס

 עולים 

ציון ברינה

 יהדות

תלמי גאולת ישראל

 צרכים מיוחדים

סולם

 רפואה 

קרן ישעי

התיישבות

נטיעות

קרן ידידי עמנואל